שירותים > תוכניות מכירה
תכניות מכירה באות להסביר את תכנון הפנים בשפה ויזואלית מובנת לכלל הקונים הפוטנציאלים, אשר לא מתמצאים בשפת השרטוט האדריכלי.
אדר' בני וקס
עוזי צור
אדר' דוד לב
חדשות
בקרוב מגוון מאמרים מקצועיים
בקרוב פרטים ובלוקים מקוריים להורדה