שירותים > תוכניות לביצוע ופרטים
עמוד   1 2 3
בתחום האדריכלות וההנדסה, תוכנית היא שרטוט המציג באופן דו-ממדי את צורת הבינוי התלת ממדית על פרטיה השונים. תוכנית היא סוג המסמך הבסיסי ביותר המתאר את המבנה על ידי היטל גרפי על מישור המקביל לקרקע. פרויקטים מוצגים: "מבנה פרטי" אדר' יעל שניר, "מגורים" ו"פרטים" אדר' דוד לב, "מ.תצפית" אדר' גדי פוליטי, "בית קפה" מעצבת חמוטל קציר, "גיוון" אדר' בני וקס, "גנ"י אשכול" אדר' בני וקס, "בית כנסת" אדר' שאול ליפשיץ, "גני ילדים ומרכז קהילתי" אדר' דוד בר און
מבנה פרטי - חתכים
מבנה פרטי - חזיתות
מגורים - תכנית
מגורים - תכנית גג
מגורים - חתך
מגורים - חזית
פרט מרפסת
פרט מ. כביסה
פרט מרזב
פרט חלון
פרט רפפות
פרט מעקה בנוי
בית קפה - תכנית
בית קפה - חשמל
בית קפה - נגרות
חדשות
בקרוב מגוון מאמרים מקצועיים
בקרוב פרטים ובלוקים מקוריים להורדה