שירותים > תוכניות לביצוע ופרטים
עמוד   1 2 3
בתחום האדריכלות וההנדסה, תוכנית היא שרטוט המציג באופן דו-ממדי את צורת הבינוי התלת ממדית על פרטיה השונים. תוכנית היא סוג המסמך הבסיסי ביותר המתאר את המבנה על ידי היטל גרפי על מישור המקביל לקרקע. פרויקטים מוצגים: "מבנה פרטי" אדר' יעל שניר, "מגורים" ו"פרטים" אדר' דוד לב, "מ.תצפית" אדר' גדי פוליטי, "בית קפה" מעצבת חמוטל קציר, "גיוון" אדר' בני וקס, "גנ"י אשכול" אדר' בני וקס, "בית כנסת" אדר' שאול ליפשיץ, "גני ילדים ומרכז קהילתי" אדר' דוד בר און
בית כנסת-תכנית
בית כנסת-חתכים
בית כנסת-חזיתות
גנ"י אשכול-תכנית
גנ"י אשכול-חתכים
גנ"י אשכול-חזיתות
גנ"י אשכול-חתכים 1:25
מ.תצפית - תכנית
מ.תצפית - חתך
גיוון-הריסה
גיוון-בניה
גיוון-תקרה
מבנה פרטי - תכנית
מבנה פרטי - תכנית גג
מבנה פרטי - חשמל
חדשות
בקרוב מגוון מאמרים מקצועיים
בקרוב פרטים ובלוקים מקוריים להורדה