שירותים > תוכניות הגשה להיתר

היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.

פרויקטים מוצגים: "מגדל תצפית" אדר' גדי פוליטי, "גנ"י אשכול" אדר' בני וקס, "פארק ציבורי" אדר' גדי פוליטי, "גני ילדים אדר' ד"ר דוד בר און

גנ"י אשכול-תכנית
גנ"י אשכול-חתך
גנ"י אשכול-חזית
מגדל תצפית
תכנית גן ילדים
חזיתות גן ילדים
חתך גן ילדים
תכנית פיתוח גן ילדים
חדשות
בקרוב מגוון מאמרים מקצועיים
בקרוב פרטים ובלוקים מקוריים להורדה